Logo Gmina Błędów

Sesja Rady Gminy 28.12.2018

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 28 grudnia 2018 rok (piątek) na godzinę 9-tą zwołuję Sesję Rady Gminy Błędów, na którą serdecznie zapraszam.

                   Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z  ostatnich sesji.
  3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.
  4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

         1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2018  rok,

         2/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-

             2032,

         3/ przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2019 rok,

          4/ zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnym,

         5/ ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Błędów

          6/ oddania w dzierżawę w roku 2019 nieruchomości gminnych położonych na

             terenie Gminy Błędów,

         7/ przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów

              Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2019 dla  Gminy

             Błędów,

         8 – 60/ zmiany w Statucie Sołectwa,

         61/ ustalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania

               „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 -2023,

         62/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie

               posiłku, świadczenia pieniężnego lub rzeczowego w postaci produktów

               żywnościowych, dla osób objętych wieloletnim programem wspierania

                finansowego gmin w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na

               lata 2019-2023,

        63/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania

               pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego

              w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, świadczenia

              rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych

              wieloletnim rządowym programem wspierania finansowego gmin w zakresie

              dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

       6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

      7.  Sprawy różne.

         

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie.

Radnych proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.