Logo Gmina Błędów

ZARZĄDZENIE NR 1.2015 WÓJTA GMINY BŁĘDÓW z dnia 7 stycznia 2015r.

Pliki do pobrania:
Skan zarządzenia
 

ZARZĄDZENIE NR  1.2015

WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

z dnia  7 stycznia 2015r.

 

 

W sprawie

wyboru ofert złożonych przez organizacje i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, na realizację zadania publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 5 ust. , art. 11 ust. 1, 2 i 3 oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. nr 234, poz. 1536) w związku z uchwałą Nr IV.25.2011 Rady Gminy w Błędowie 31.03.2011 r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Błędów na lata 2011-2013 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 § 1

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 09.12.2015r. otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2015 roku na realizację 

Zadania 1 - piłka nożna na terenie Sołectwa Błędów wpłynęła jedna oferta GKS SADOWNIK w Błędowie. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu z dnia 09.12.2015r . Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 92 400 zł

Zadania 2 - piłka nożna na terenie Sołectwa Lipie wpłynęła jedna oferta Uczniowskiego Klubu Sportowego LIPIE przy w PSP Lipiu. Oferta spełnia wymagania ustawy oraz zawarte w ogłoszeniu z dnia 09.12.2015r. Na realizację powyższego zadania została udzielona dotacja w wysokości 10 000zł.

§ 2

Oferty złożone przez w/w organizacje wymienione w § 1 wybieram do realizacji określonych wyżej zadań.

§ 3

Realizacja zadań zostanie szczegółowo określona umową.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.