Logo Gmina Błędów

LI Sesja Rady Gminy Błędów w dniu 08 grudnia 2021 r. godz: 13:00

PORZĄDEK OBRAD

     1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji nr L.2021 z dnia 8 listopada 2021 roku.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

   6.a. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021.

      6.a.a. Głosowanie.

   6.b. zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Błędów na lata 2021-2033.

   6.c. wynagrodzenia Wójta Gminy Błędów.

   6.d. ustalenia miesięcznej diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Błędów.

   6.e. ustalenia zasad wypłacania i wysokości diet dla radnych oraz zwrotu kosztów podróży         służbowych.

   6.f. zasad wypłacania diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych sołtysom Gminy Błędów.

   6.g. zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Błędów.

   6.h. zmiany Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021 dla Gminy Błędów.

   6.i. ustalenia zasad korzystania oraz wysokości opłat za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej w Gminie Błędów.

   6.j. uchylenia Uchwały Nr L.285.2021 Rady Gminy Błędów z dnia 8 listopada 2021 roku w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

7. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

8. Sprawy różne.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.