Logo Gmina Błędów

Rada Gminy

 Na prośbę mieszkańców oraz samych bezpośrednio zainteresowanych (Radnych Gminy) w miejscu tym będzie można znaleźć informację na temat planowanych sesji Rady Gminy Błędów oraz projekty uchwał których rozpatrzenie będzie miało miejsce podczas danej sesji.
 
 

                 

Komisja Finansowa

 

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 26 czerwca 2018 rok (wtorek) na godzinę 9-tą zwołuję Komisję Finansową, na którą serdecznie zapraszam.

 

Porządek posiedzenia:

 

1. Opiniowanie sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

2. Opiniowanie projektów uchwał w sprawach:

    1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2018 rok,

    2/ zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2018-2032,

    3/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017rok,

    4/ udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2017

        rok - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za 2017 rok,     

    5/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki

        Zdrowotnej w Błędowie za 2017 rok,

    6/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego  Gminnej

        Biblioteki Publicznej w Błędowie za 2017 rok,

    7/ przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Błędów.

    8/ przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny i Pieczy

        Zastępczej w Gminie Błędów w roku 2017, 

    9/ przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Błędów na

         lata 2018-2032,

 

  3. Sprawy różne.  

Komisja Finansowa odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Błędowie

 

Mirosław Jakubczak

Przewodniczący   

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Mikołajewski</strong></p>

Marek Mikołajewski

Przyjęcia interesantów:
w każdy piątek w godz. 07.30 - 15.30

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2018
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.