Logo Gmina Błędów

Rada Gminy

 Na prośbę mieszkańców oraz samych bezpośrednio zainteresowanych (Radnych Gminy) w miejscu tym będzie można znaleźć informację na temat planowanych sesji Rady Gminy Błędów oraz projekty uchwał których rozpatrzenie będzie miało miejsce podczas danej sesji.
 
 

                                                                                    

               

Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 27 listopada 2017 rok (poniedziałek) na godzinę 10-tą zwołuję Sesję Rady Gminy Błędów, na którą serdecznie zapraszam.

 

                   Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja KRUS OT Grójec.
 3. Przyjęcie protokołów z  sesji:
 • Nr XXXIII.2017 z dnia 28 września 2017r.
 • Nr XXXIV.2017 z dnia 20 października 2017r.
 1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.
 2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.
 3. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury i samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2017 roku.
 4. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Błędów  w roku szkolnym 2016/2017.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2017  rok,

            2/ zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów

                na lata 2017-2032.       

             3/ określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2018,

            4/ stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2018,

            5/ zamiany działek gruntu położonych we wsi Gołosze.

             6/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej

                 Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie w  ośmioletnią

                 Publiczną Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Błędowie.

             7/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej

                 Szkoły Podstawowej im. ks. Mariana Panka w Wilkowie w  ośmioletnią

                 Publiczną Szkołę Podstawową im. ks. Mariana Panka w Wilkowie.

             8/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej

                 Szkoły Podstawowej im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu w  ośmioletnią

                 Publiczną Szkołę Podstawową im. Stanisława Fiedorowicza w Lipiu.

 

 

             9/ stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Publicznej

                 Szkoły Podstawowej im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach w  ośmioletnią

                 Publiczną Szkołę Podstawową im. 11 Listopada 1918r. w Gołoszach.

           10/ określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

                 dla kandydatów do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

                 prowadzonych przez Gminę Błędów, zamieszkałych poza obwodami tych

                 szkół, liczby punktów przyznawanych za poszczególne z kryteriów oraz

                 dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

            11/ustalenia dodatku specjalnego dla Wójta Gminy Błędów.

        9.  Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych przez radnych,

             przewodniczącego rady, wójta i kierowników jednostek gminnych.

      10.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

      11.  Sprawy różne.

          

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie.

Proszę o niezawodne i punktualne przybycie.

Przewodniczący Rady

Mirosław Jakubczak

Wójt gminy zaprasza

<p><strong>Marek Mikołajewski</strong></p>

Marek Mikołajewski

Przyjęcia interesantów:
w każdy piątek w godz. 07.30 - 15.30

Pytania do Wójta

Wypełnij Odpowiedzi

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

listopad 2017
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.