Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 1110

Stypendia Wójta Gminy Błędów

01.07.2021

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy w naszej gminie zostały przyznane stypendia Wójta Gminy Błędów dla wybitnie uzudolnionych uczniów szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Błędów.

Stypendia zostały przyznane w ramach Gminnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży ze szkół z terenu Gminy Błędów przyjętego Uchwałą Nr XXXIV.223.2020 Rady Gminy Błędów z dnia 10 grudnia 2020r. W regulaminie przyznawania stypendium Wójta Gminy Błędów stanowiącym załącznik Nr 2 do w/w uchwały wymienione są kryteria, które uprawniają do ubiegania się o stypendium dla uczniów którzy :

1) osiągnęli wysokie wyniki w nauce na koniec roku szkolnego, tj.

  1. uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,4 w klasach IV-VI i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą;
  2. uzyskali średnią ocen, co najmniej 5,2 w klasach VII-VIII i ocenę z zachowania co najmniej bardzo dobrą;

2) są zdobywcami I-III miejsca w konkursach i olimpiadach  przedmiotowych na szczeblu powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim lub są laureatami konkursów artystycznych lub zwycięscami zawodów/olimpiad sportowych na szczeblu:

a) powiatowym I-III miejsce indywidualnie/grupowo;

b) wojewódzkim I-IV miejsce indywidualnie/grupowo;

c) ogólnopolskim I-X miejsce indywidualnie/grupowo;

d) międzynarodowym.

Wpłynęlo 38 wniosków ze szkół :

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Błędowie – 23 szt,
  2.  Publiczna Szkoła Podstawowa w Gołoszach- 3 szt,
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu- 3 szt,
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wilkowie- 9 szt.

Wszystkie wnioski zostały pozytywnie zaopiniowane przez Komisję Stypendialną , która zaproponowała wysokość stypendium , które zostało zatwierdzone przez Wójta Gminy Błędów. Środk  w  wysokości 10.200,00 zł, które zostały zabezpieczone w budżecie Gminy Błędów na 2021r zostały rozdysponowane w następujący sposób:

- 1 stypendium w  wysokości 600 zł,

- 2 stypendia  w  wysokości  500 zł,

- 16 stypendiów w  wysokości 300 zł

- 19 stypendiów w wysokości 200 zł

 

 

 

W załączeniu lista dzieci otrzymujących Stypendium Wójta Gminy Błędów;

PSP Błędów

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Sybilska Lena

IVa

2.

Wojtczak Kamil

IVa

3.

Bajerski Bartłomiej

IVb

4.

Cupryjak Patryk

IVb

5.

Głowacka Aleksandra

IVb

6.

Lewicka Julita

IVb

7.

Dudek Oliwia

V

8.

Błoński Mateusz

VIa

9.

Kucharczuk Wiktoria

VIa

10.

Majewska Maja

VIa

11.

Kazimierczak Kinga

VIb

12.

Kopeć Karol

VIb

13.

Kawęczyńska Marta

VII

14.

Boroń Kinga

VII

15.

Fatkowska Małgorzata

VII

16.

Oziemska Blanka

VII

17.

Grzejszczyk Daniel

VIIIa

18.

Wójcik Jakub

VIIIa

19.

Rzeźnicka Maja

VIIIa

20.

Legucki Adrian

VIIIa

21.

Kołacz Weronika

VIIIb

22.

Bajerska Łucja

VIIIb

23.

Marciński Antoni

VIIIb

 

PSP Wilków

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Wojtczak Aleksandra

IV

2.

Zduńczyk Stanisław

IV

3.

Derlikowska Maja

IV

4.

Mydłowska Julia

V

5.

Zduńczyk Natalia

VII

6.

Głąb Anna

VII

7.

Boniecki Paweł Karol

VIII

8.

Jankowski Szymon

VIII

9.

Wojdalska Wiktoria

VIII

 

PSP Gołosze

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Pietrzak Natalia

VI

2.

Górska Helena

VII

3.

Górska Maria

VIII

 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu

Lp.

Nazwisko i imię ucznia

Klasa

1.

Gniadzik Natalia

VII

2.

Wojtunik Julia

VII

3.

Sokołowska Aleksandra

VIII

 

 

Mamy nadzieję, iż  cele jakie przyświecały  Wójtowi i Radnym Gminy Błędów przy tworzeniu Gminnego programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych  Dzieci i Młodziezy ze szkół prowadzonych przez Gminę Błędów przyczynią się do:

  1. wzrostu aktywnosci edukacyjnej uczniów.
  2.  wzrostu liczby laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych i iinych konkursów promujących zdobywanie wiedzy i umiejętności,
  3. promocji Gminy Błędów jako gminy tworzącej warunki dla rozwoju zainteresowań i kreatywności dzieci i młodzieży.

Serdecznie gratulujemy wszystkim stpendystom w bieżącym roku szkolnym i zapraszamy  w nowym roku szkolnym do osiągnięcia jak najlepszych osiągnięć.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.