Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 1303

LV Sesja Rady Gminy w Błędowie z dnia 26 stycznia 2022 r. godz: 10:00

19.01.2022Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji:

3.a. nr LII.2021 z dnia 29 grudnia 2021r.

3.b. nr LIII.2021 z dnia 31 grudnia 2021r.

3.c. nr LIV.2022 z dnia 4 stycznia 2022r.

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

6.a. przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2022-2034.

6.a.a. odczytanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2022-2034

6.a.b. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Wójta Gminy Błędów projekcie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów.

6.a.c. Głosowanie.

6.b. przyjęcie Uchwały Budżetowej na 2022 rok.

6.b.a. Odczytanie projektu Uchwały Budżetowej na rok 2022

6.b.b. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2022.

6.b.c. przedstawienie opinii i wniosków Komisji Rady Gminy.

6.b.d. Przedstawienie stanowiska Wójta w sprawie wniosków i opinii Komisji Rady Gminy.

6.b.e. Głosowanie nad projektem Uchwały Budżetowej z naniesionymi propozycjami zmian i autopoprawek.

6.c. oddania w dzierżawę w roku 2022 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Błędów.

6.d. zawarcia w roku 2022 umów najmu lokali na terenie Gminy Błędów.

6.e. określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2022

7. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

8. Sprawy różne.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

marzec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.