Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 1669

LXXIV Sesja Rady Gminy Błędów

22.03.2023

 

 

1. Otwarcie sesji.

 

2. Przedstawienie porządku obrad.

 

3. Przyjęcie protokołu z ostatnich sesji:

 

3.a. Protokół Nr LXX.2022 z dnia 29 grudnia 2022r.

 

3.b. Protokół Nr LXXI.2023 z dnia 19 stycznia 2023r.

 

3.c. Protokół Nr LXXII.2023 z dnia 6 lutego 2023r.

 

3.d. Protokół Nr LXXIII.2023 z dnia 27 lutego 2023r.

 

4. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i poszczególnych jednostek w okresie między sesjami.

 

5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.

 

6. Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Policji w Grójcu oraz informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy Błędów w 2022 roku.

 

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

 

7.a. zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2023.

 

7.a.a. Głosowanie.

 

7.b. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2022-2034.

 

7.c. zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2023.

 

7.d. określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2023.

 

7.e. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2023-2025.

 

7.f. uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów na lata 2023-2024 z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

7.g. uznania się za niewłaściwą do rozpatrzenia skargi i wskazania organu właściwego do jej rozpatrzenia

 

8. Interpelacje, zapytania, wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

 

9. Sprawy różne.

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

maj 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.