Logo Gmina Błędów

News

Cykl szkoleń poświęcony tematyce podnoszenia wiedzy społecznej i lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych i innowacyjności

13.08.2018

Wójt Gminy Błędów informuje, że organizuje dla mieszkańców gminy Błędów  cykl szkoleń poświęcony tematyce  podnoszenia wiedzy społecznej  i lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych  i innowacyjności . Na szkoleniach zostaną omówione dokumenty strategiczne Rozwoju Kraju Polska 2030,Krajowy program Ochrony powietrza do 2020 roku ,Krajowy Program Oczyszczania  Ścieków Komunalnych, Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022,Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030(SPA2020),Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020,Krajowy Plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych, Krajowy Plan działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2014,Narodowy program Gospodarki Niskoemisyjnej, Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030, Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022,program Ochrony Środowiska dla Powiatu Grójeckiego do roku 2022 programu ochrony przed hałasem, gospodarki odpadami, lesistości, usuwania azbestu, zaopatrzenia w ciepło paliwo gazowe. Na spotkaniach przedstawiona zostanie ogólna charakterystyka Gminy Błędów pod kątem ochrony środowiska klimatu i jakości powietrza, zaopatrzenia w gaz i emisję zanieczyszczeń do atmosfery z możliwością wykorzystania odnawialnych źródeł energii w tym wiatrowej, słonecznej geotermalnej, biomasy i biogazu. Omówiony będzie wpływ zmian klimatycznych w gminie Błędów na energię, transport , zasoby wodne, klęski żywiołowe. Omówiona będzie gospodarka wodna i ściekowa gminy Błędów oraz gospodarka odpadami wraz z wizją w terenie na obiektach. Analiza słabych i mocnych stron (SWOT) a następnie omówienie wyznaczonych celów i kierunków działania wraz z przewidzianymi do realizacji zadaniami na lata 2018-2025. Zapoznanie z dokumentem strategicznym Programem Ochrony Środowiska dla Gminy Błędów na lata 2018-2021 z perspektywa do roku 2025.

Spotkania będą odbywać się w dniach: 9,15,23,29 sierpnia ,7 września 2018 roku w godz. Od 8.00 – 13.00 w budynku Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie lub w zależności od warunków atmosferycznych w namiocie na łonie natury.

Szczegółowe  informacje oraz program poszczególnych szkoleń można odebrać w referacie inwestycji  w Urzędzie Gminy w Błędowie. Osoba do kontaktów: Mieczysława Sitarek tel.486680656

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

maj 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.