Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 362

Zmiana wysokości opłat za odpady

07.12.2018

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy Błędów,

Zobowiązany złożonym uroczyście ślubowaniem pragnę systematycznie dzielić się z Państwem wszystkimi sprawami mającymi wpływ na funkcjonowanie naszego błędowskiego samorządu.

Wobec pojawiających się informacji, w tym informacji prasowych potwierdzam, że Uchwałą Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” ceny za odpady segregowane i niesegregowane wzrosły od dnia 1 grudnia 2018 r. odpowiednio: z 10 zł na 21 zł oraz z 15 zł na 32 zł. W świetle wyjaśnień Biura Zarządu Związku tak wysoka podwyżka wynika z urealnienia cen za wywóz nieczystości. Dotychczasowe stawki za wywóz śmieci nie odzwierciedlały w całości kosztów związanych z obsługą systemu odbioru odpadów. Należy podkreślić, że brakujące kwoty były uzupełniane w formie dopłat przez gminy, będące członkami Związku Natura. W roku 2018 z tego tytułu Gmina Błędów dopłaciła w tej formie ponad 100 tys. złotych.

Należ wyjaśnić, że na podwyżkę opłat za wywóz śmieci złożyło się kilka czynników zewnętrznych, na które my jako gmina i sam związek nie mamy wpływu. Nastąpił wzrost opłaty za wywóz nieczystości i składowanie w RIPOK RADOM. Zgodnie z ustawą o odpadach wprowadzającą rejonizację i planem zagospodarowania odpadów dla województwa mazowieckiego jest to jedyna instalacja, do której mogą trafiać odpady z Gminy Błędów. Taka sytuacja skutkująca brakiem konkurencji sprzyja swobodnemu dyktowaniu cen. Ponadto wzrosły: opłata środowiskowa – od 2012 roku ponad 6-krotnie, a także ceny energii i paliwa. Kolejnym czynnikiem, który również wpływa na wysokie koszty wywozu śmieci, jest spora grupa mieszkańców unikająca płacenia za wywóz śmieci lub zaniżająca deklarowaną liczbę członków swojego gospodarstwa domowego. Pomimo licznych kontroli, system ten jest nadal nieszczelny. Mamy tu wiele do zrobienia, także na poziomie kształtowania świadomości mieszkańców, że jeżeli wszyscy zaczniemy płacić za siebie oraz segregować śmieci, to koszty ich wywozu w przeliczeniu na mieszkańca zaczną spadać.

Od pierwszych chwil mojej pracy podjąłem rozmowy z Burmistrzami i Wójtami nie tylko Gmin tworzących Związek, ale i tymi którzy prowadzą samodzielnie gospodarkę odpadami. Gminy, które przyjęły inne systemy gospodarowania odpadami mają niższe stawki. Obecnie prowadzę dokładne analizy prawne i ekonomiczne, a także konsultacje eksperckie, które umożliwią przedstawienie Państwu optymalnych rozwiązań organizacyjnych zmierzających do stworzenia efektywnego i gospodarnego systemu odbioru odpadów z terenu Gminy Błędów.

Rozważane są różne opcje i działania Statut związku przewiduje możliwość wystąpienia, jednak stosowną uchwałę może podjąć wyłącznie Rada Gminy Błędów. Zgodnie z ust. 3 §27 niniejszego statutu „Członkostwo w Związku ustaje po upływie sześciu miesięcy od wejścia w życie uchwały, ze skutkiem na 31 grudnia danego roku.

Jestem otwarty na wszystkie Państwa sugestie, propozycje i merytoryczne podpowiedzi, uwagi nie tylko w tej sprawie, ale wszystkich działań samorządu, które służą poprawie życia naszego społeczeństwa.

 

Z poważaniem,

Mirosław Jakubczak

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.