Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 479

INFORMACJA WÓJTA GMINY BŁĘDÓW

24.05.2019

  1. Dużym zainteresowaniem w latach ubiegłych oraz dostępnością cieszyły się tzw. Komponenty w ramach których można było pozyskać fundusze na inwestycje gminne : sportowe, oświatowe, drogowe itp. Były to:
  1. Mazowiecki Instrument Wsparcia Wyrównywania Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej
  2. Mazowiecki Instrument Wsparcia  Modernizacji Placówek Oświatowych
  3. Dotacje celowe z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę, rozbudowę, modernizacje i wyposażenie obiektów sportowych

W ramach Rozwoju Gminnej Infrastruktury Drogowej gmina mogłaby wykonać nawierzchnie asfaltowe na drogach gminnych, gdzie potrzeby oraz oczekiwania mieszkańców są bardzo duże.

W ramach Wsparcia  Modernizacji Placówek Oświatowych możliwa byłaby modernizacja obiektów szkolnych w tym łazienek zapleczy kuchennych i klas językowych itp.

Dotacje celowe z Budżetu Województwa Mazowieckiego na budowę, rozbudowę, modernizacje i wyposażenie obiektów sportowych pozwoliłyby gminie dofinansować przebudowę  boiska  sportowego we wsi Wilków Drugi.

Przywrócenie tych funduszy byłoby dużym zastrzykiem finansowym dla samorządów inwestujących w infrastrukturę na obszarach wiejskich.

 

  1. Utrzymanie dotychczasowego dofinansowania poprzez udzielenie  dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych jest jednym z podstawowych źródeł finansowania przebudowy dróg gminnych

W ramach naboru gmina wyremontowałaby poprzez utwardzenie asfaltem dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Działanie to pozwala na przebudowę dróg które w innych naborach nie uzyskają punktacji ponieważ prowadzą do pól a nie obiektów użyteczności publicznej

  1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020  również cieszy się dużym zainteresowaniem i możliwością dostępu. Jedynie większym problemem dla samorządu jest uzyskanie jak największej  punktacji a co za tym wytypowanie drogi spełniającej jak najwięcej kryteriów. Są to między innymi :
  1. Poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” W ramach naboru gmina ma możliwość na pozyskanie funduszy na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Obecnie gmina posiada opracowane projekty na ok. 150 szt. Ponadto w ramach ogłaszanych naborów jest możliwość modernizacji oczyszczalni w Błędowie i rozbudowy istniejącej kanalizacji. Dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców cieszą się inwestycje z zakresu budowy ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych. Gmina jest przygotowana na wnioskowanie dla 30-stu gospodarstw w instalację fotowoltaiczna i 300-stu kolektorów słonecznych.
  2. Poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach którego  możliwe jest dofinansowanie przez naszych mieszkańców podejmowanie działalności gospodarczej; tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi, w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzenia tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywności; oraz rozbudowa i rozwój działalności gospodarczej już istniejącej rozwijanie działalności gospodarczej; Również w ramach tego poddziałania gmina jest przygotowana do realizacji projektów polegających na przebudowie i modernizacji świetlic wiejskich oraz organizacji imprez okolicznościowych
  3. Poddziałanie „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”

Najmniej dostępne fundusze dla samorządów to programy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego preferujące duże inwestycje.

Nowym funduszem w ramach którego gminy mogą składać wnioski na poprawę infrastruktury drogowej jest  Fundusz Dróg Samorządowych. Procedura wypełniania i składania wniosków nie jest skomplikowana. Uzyskanie jak największej liczby punktacji jest wyznacznikiem do wytypowania drogi do remontu lub modernizacji. Trudności oraz wątpliwości budzi ilość list kwalifikujących ostatecznie inwestycję do dofinansowania.

 

Opracowała:

Mieczysława Sitarek

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

grudzień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.