Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 504

Sesja Rady Gminy Błędów zwołana na dzień 26 czerwca 2019 rok (środa) na godzinę 10-tą

19.06.2019

                   Uprzejmie zawiadamiam, że na dzień 26 czerwca 2019 rok (środa) na godzinę 10-tą zwołuję Sesję Rady Gminy w Błędowie, na którą serdecznie zapraszam.

 

                   Proponuję następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Wręczenie nagród konkursu KRUS .
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji z  sesji:
  • Nr IX.2019 z dnia 23.05.2019r.
  1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Błędów na 2019  rok,

2/ zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2019-2033,

3/ udzielenia Wójtowi Gminy Błędów wotum zaufania z tytułu przyjęcia raportu o stanie

gminy na 2018 rok,

             DEBATA

  4/ zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok,

 5/ udzielenia Wójtowi Gminy Błędów absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2018 rok

              - sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Błędów za 2018 rok,

              - opinia RIO o przedłożonych przez Wójta Gminy Błędów sprawozdaniach z wykonania

                budżetu gminy za 2018 rok,

             - wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium  Wójtowi Gminy z

               tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok

             - opinia RIO o przedłożonym wniosku Komisji Rewizyjnej  w sprawie udzielenia 

                absolutorium Wójtowi Gminy Błędów,

             -  dyskusja.

6/ zatwierdzenia rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego  Gminnej

              Biblioteki Publicznej w Błędowie za 2018 rok,

7/szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności  za usługi opiekuńcze i 
              specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych
              dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub
              całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, 

          8/ rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS.

       7.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

       8.  Sprawy różne.

           

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Lokalnego Centrum Kultury w Błędowie.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

luty 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.