Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 522

List Wójta do mieszkańców Gminy Błędów

04.07.2019

Szanowni Mieszkańcy Gminy Błędów,

do napisania tego listu skłoniły mnie ostatnie wydarzenia, jakie miały miejsce podczas sesji Rady Gminy Błędów w dniu 26 czerwca 2019 roku.

W trakcie obrad ośmioro radnych z Klubu Radnych Nasza Gmina Wspólne Dobro (Piotr Jakubczyk, Piotr Piekarski, Robert Borkowski, Aneta Wróblewska, Sebastian Oziemski, Krzysztof Kołacz, Zenon Żebrowski i Andrzej Kępka) wstrzymało się od głosu w trakcie głosowania nad udzieleniem absolutorium dla wójta za wykonanie budżetu w 2018 roku. Skutkiem tej decyzji było nieudzielenie mi absolutorium.

Klub Radnych Nasza Gmina Wspólne Dobro podjął taką decyzję, mimo że Regionalna Izba Obrachunkowa, niezależny i kompetentny organ czuwający nad prawidłowością wydatkowania pieniędzy przez samorządy, wydał pozytywną opinię o wykonaniu budżetu. Również komisja rewizyjna zawnioskowała o udzielenie mi absolutorium.

Decyzja Klubu Radnych wzbudziła dezaprobatę większości zaproszonych na sesję Sołtysów i Gości, którzy zdecydowali się  na opuszczenie sali obrad. Nigdy wcześniej, w historii naszej gminy nie było sytuacji, w której Sołtysi i Goście wychodzili z sesji.

Podczas sesji z ust Przewodniczącego Rady Gminy, Piotra Jakubczyka, padło także stwierdzenie, że nadwyżka budżetowa z 2017 roku została „przejedzona”. W odpowiedzi na te słowa Pani Skarbnik poinformowała, że środki te zostały wydatkowane między innymi na:

- 300 000 zł – dotacja dla powiatu grójeckiego na przebudowę drogi Zalesie - Czesławin

- 207 765 ­zł – wykonanie modernizacji drogi Tomczyce - Jadwigów

- 36 140 zł – środki na przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 50 000 zł – na dofinansowanie budowy garażu w OSP Błędów

- 3602 zł – na wykonanie projektu ASI

- 20 000 zł – na udział w MIAS – inwestycje w Wilhelmowie i dla orkiestry OSP Błędów

- 22 186 zł – wkład własny na zakup namiotu gminnego oraz stołów, krzeseł dla świetlicy Gminnego Centrum Kultury

- 122 852 zł – oświetlenie uliczne

- 160 000 zł – na tłuczniowanie dróg.

 

Słowa Pana Przewodniczącego dziwią, ponieważ w ubiegłej kadencji również był radnym i brał on udział w pracach komisji i rady. Czyżby nie wiedział, za jakimi uchwałami głosował? Czyżby przebudowę drogi Zalesie – Czesławin i inne inwestycje nazywał „przejadaniem” środków? Ocenę tego pozostawiam Państwu.

 

To smutne, że część radnych, zamiast skupiać się na rozwiązywaniu problemów i poszukiwaniu szans rozwoju, poświęca energię na torpedowanie pracy wójta. Tak było chociażby w sprawie dofinansowania budowy Otwartej Strefy Aktywności – Siłowni Plenerowej  w Błędowie. Klub Radnych, który tworzą także dwaj radni z Błędowa, nie zezwolił na przesunięcie pieniędzy potrzebnych do realizacji tej inwestycji, na którą zdobyliśmy dotację w kwocie 25 tys. zł. W efekcie nie zostanie ona wykonana. To rzadki i niezrozumiały przypadek, by radni rezygnowali z trudem zdobytych środków zewnętrznych.

 

Całokształt polityki Klubu Radnych Nasza Gmina Wspólne Dobro prowadzi do antagonizowania społeczeństwa i pogłębiania konfliktów oraz oczerniania wójta, pracowników i całego Urzędu Gminy w oczach opinii publicznej. Retoryka ta sprowadza się do tego, że działalność naszego samorządu to same nieprawidłowości i błędy. Tymczasem moja działalność i moich pracowników jest nieustannie kontrolowana przez różne organy. Pracę samorządu sprawdza m. in. Regionalna Izba Obrachunkowa, Wojewoda Mazowiecki, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Ministerstwo Finansów, Najwyższa Izba Kontroli, Urząd Skarbowy i wiele instytucji, które udzielają dotacji gminom. Szczegółowe kontrole tych służb nigdy nie wykazały znaczących nieprawidłowości.

Nie zamierzam prowadzić wojny z nikim. Rolą samorządowca jest dążenie do zgody. Wolę więc poświęcać czas i energię na przykład na pozyskiwanie środków zewnętrznych, bo działania w tym kierunku przynoszą wymierne korzyści dla mieszkańców. Wśród ostatnich sukcesów na tym polu naszego samorządu jest zdobycie dofinansowań m. in. na: przebudowę „Traktu Królewskiego” w Lipiu, przebudowę drogi Tomczyce – Jadwigów, inwestycje dla Gołosz, Zalesia, Annopola, Dąbrówki Starej i Machnatki-Parceli w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, zakup tablic interaktywnych dla szkół w Błędowie, Lipiu i Wilkowie Drugim, modernizacji sali komputerowej w szkole w Lipiu oraz zakup stołów i krzeseł w OSP Lipie. W dodatku dzięki dobrej współpracy ze Starostwem Powiatowym w Grójcu dojdzie do przebudowy dróg powiatowych w: Dąbrówce Starej, Hucie Błędowskiej, Potencjanowie i Bolesławcu Leśnym. Kolejnym zadaniem, którego realizacja jest bardzo prawdopodobna, to modernizacja drogi Bielany – Kozietuły. Kilka projektów, w ramach których możemy otrzymać dofinansowanie, czekają na rozpatrzenie. Najprawdopodobniej w lipcu b.r dojdzie do sfinalizowania przebudowy ulicy Długiej w Błędowie i uzyskanie dotacji w wysokości 532.448,  trzy wnioski dla OSP Błędów, Wilków, Lipie na umundurowanie i wyposażenie bojowe, dla OSP Lipie na zakup i montaż nowej bramy garażowej.

Zapewniam, że drzwi do pokoju wójta są otwarte dla każdego – zapraszam wszystkich, bez wyjątku do współpracy i merytorycznej dyskusji. Jestem otwarty na rozmowę i konstruktywną krytykę. Zachęcam także do kontaktu wszystkie osoby, które mają pytania odnośnie działalności mojej i całej naszej gminy. Chętnie odpowiem i wyjaśnię wszelkie wątpliwości.

Na zakończenie mojego listu jeszcze raz apeluję o zgodę i wspólną pracę bez podziałów na rzecz  gminy i jej mieszkańców.

Z wyrazami szacunku,

Mirosław Jakubczak, Wójt Gminy Błędów

 

 

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.