Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 538

Sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 13 sierpnia 2019r ( wtorek )

07.08.2019

Sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 13 sierpnia 2019r ( wtorek ) na godzinę 10-tą

 

                   Proponowany jest następujący porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z  sesji:
  • Nr X.2019 z dnia 26 czerwca 2019r.
  • Nr XI.2019 z dnia 17 lipca 2019r.
  1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:

            1/ ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez  Gminę

               Błędów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych    od dnia 

               1 września 2019 roku,

            2/ ustalenia regulaminu wynagradzania i przyznawania dodatków nauczycielom

                zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Błędów,

            3/ zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru  godzin

                zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach

                i placówkach, dla których Gmina Błędów jest organem prowadzącym,      

            4/ określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania

                opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli

                oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie

                przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę

                Błędów w roku 2019,

            5/ podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie

                pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub

                żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem, „Posiłek w szkole i w

                domu” na lata 2019 – 2023,

            6/ określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie udzielania pomocy w formie posiłku albo

                świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, dla osób objętych

                wieloletnim rządowym programem  „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019 – 2023,

            7/ współpracy Gminy Błędów z Klaster „Polska Natura” dotyczącej upowszechniania na

                terenie Gminy Błędów uprawy drzew i krzewów owocowych oraz warzyw wg

                programów „Zero pozostałości” – jako elementu ochrony środowiska.

      6.  Informacja nt. odbioru śmieci komunalnych z terenu gminy Błędów.

      7.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

      8.  Sprawy różne.

           

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie.

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

kwiecień 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.