Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 590

Sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 20 listopada 2019r (środa) na godzinę 10-tą.

15.11.2019

Sesja Rady Gminy zaplanowana na dzień 20 listopada 2019r (środa) na godzinę 10-tą.

                   Proponowany  porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przyjęcie protokołów z  sesji:
  • Nr XIV.2019 z dnia 26 września 2019r.
  • Nr XV.2019 z dnia 16 października 2019r.
  • Nr XVI.2019 z dnia 24 października 2019r.
  1. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.
  2. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie między sesjami.
  3. Informacja z wykonania budżetu gminy Błędów za I półrocze 2019r.
  4. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

          1/ określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2020,

         2/ stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od roku 2020,

          3/ ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

             komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości,

          4/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie

              odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie

              Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną

             przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

             komunalnymi,

          5/ wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

             z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty,

         6/ terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie

             odpadami komunalnymi

7/ uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Błędów na lata2020-2022z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

       9.  Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

      10.  Sprawy różne.

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie.

 

                                                                         Przewodniczący

                                                                     Rady Gminy Błędów

                                                                        Piotr Jakubczyk

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

sierpień 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.