Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 631

Informacja o Sesji Rady Gminy zaplanowanej na dzień 29 stycznia 2020, godz. 09:00 w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie

24.01.2020

 

 

 

 

Porządek obrad

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu Nr XXI.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 13 stycznia 2020r

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności Wójta i jednostek podległych w okresie między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności poszczególnych komisji w okresie od 30 grudnia 2019r

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

1/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Błędów na lata 2020-2033,

2/ przyjęcia Uchwały Budżetowej Gminy Błędów na 2020 rok,

3/ oddania w dzierżawę w roku 2020 nieruchomości gminnych położonych na terenie Gminy Błędów,

4/ określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły

wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia , na które dofinansowanie będzie

przyznawane w placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Gminę Błędów w roku 2020,

5/ zmiany uchwały Nr XXV.211.2013 Rady Gminy w Błędowie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Błędowie,

6/ ustalenia ryczałtowej stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki

letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez

część roku,

7/ zmiany Uchwały Nr XV.134.2019 r z dnia 16 października 2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na

terenie gminy Błędów,

8/ określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości na terenie Gminy Błędów i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

6. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

7. Sprawy różne.

 

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

październik 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.