Logo Gmina Błędów

News

News zdjęcie id 877

XXXIII Sesja w dniu 18 listopada 2020, godz. 10:00 w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie

16.11.2020

XXXIII Sesja w dniu 18 listopada 2020, godz. 10:00 w Centrum Kultury Lokalnej w Błędowie

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołów z ostatnich sesji:

a) Nr XXXI.2020 z dnia 26 sierpnia 2020r,

b) Nr XXXII.2020 z dnia 30 września 2020r.

3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady oraz działalności Wójta i podległych jednostek w okresie między sesjami.

4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy z działalności poszczególnych komisji w okresie miedzy sesjami.

5. Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych.

6. Sprawozdanie za I półrocze 2020 z wykonania budżetu gminy.

7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany w budżecie gminy na 2020 rok

b) zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy Błędów na lata 2023-2033,

c) określenie stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od roku 2021,

d) stawek podatku od środków transportowych i wolnień od roku 2021,

e) wyrażenia zgody na przyjęcie w użyczenie gruntu będącego własnością Wspólnoty Wsi Goliany na rzecz Gminy Błędów

f) trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania w Gminie Błędów,

g) uzupełnienia składu osobowego Komisji Rewizyjnej,

h) powołanie Komisji Skarg, wniosków i petycji,

i) powołanie Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,

j) powołanie Komisji, Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

k) powołanie Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzegania Prawa i Porządku

l) wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

m) wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno Gospodarczego, Budżetu, Finansów i Rolnictwa,

n) wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji,

o) wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia, Opieki Społecznej, Przestrzeganie Prawa i Porządku

8. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski oraz udzielenie odpowiedzi.

9. Sprawy różne.                                                    

Wójt gminy zaprasza

Mirosław Jakubczak

przyjmuje interesantów
w każdy piątek
w godzinach 07:30 - 15:30

Urząd Gminy w Błędowie

ul. Sadurkowska 13
05 - 620 Błędów
tel.: 48 6680 010
fax: 48 6680 655
e-mail: urzad@bledow.pl

Wyszukiwarka

Zobacz również

Kalendarz

czerwiec 2023
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.